Thông báo

Tháng Mười Hai 15, 2017 8:00 sáng

Ngày mai thứ bảy 15/12/2017 các lớp thực hiện chuyên môn bình thường. Các đồng chí có tên sau làm việc tại văn phòng theo sự phân công của đồng chí Phó Hiệu trưởng

1. Đ/c Nguyễn Thị Nhã

2. Đ/c Đỗ Thị Mỳ

3. Đ/c Vũ Thị Nga

4. Đ/c Đoàn Thị Nguyên

5. đ/c Vũ Thị Loan

6. Đ/c Tạ Thị Thảo

7. Đ/c Nguyễn Thị  Hương

Ban Giám hiệu