LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 01 NĂM 2020

Tháng Một 13, 2020 8:25 sáng

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 1

NĂM HỌC: : 2019 – 2020

Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện
Thứ hai

12/01

Sáng Họp giao ban Ban giám hiệu

Kiểm tra ATVSTP bếp nuôi Khu TT

BGH

 

Chiều XD KH cho trẻ trải nghiệm tết nguyên đán Ất Mùi BGH +TTCM
Thứ ba

13/01

Sáng Chuẩn bị mọi điều kiện cho trẻ trải nghiệm tết nguyên đán Ất Mùi Toàn trường

 

Chiều Chuẩn bị mọi điều kiện cho trẻ trải nghiệm tết nguyên đán Ất Mùi Toàn trường

 

Thứ tư

14/01

Sáng Cho trẻ trải nghiệm tết nguyên đán Ất Mùi khu Trunh Khánh BGH+Khu TK
Chiều Cho trẻ trải nghiệm tết nguyên đán Ất Mùi khu Trunh Khánh BGH+Khu TK
Thứ năm

15/01

Sáng Cho trẻ trải nghiệm tết nguyên đán Ất Mùi khu Chính Trang BGH+Khu CT
Chiều Cho trẻ trải nghiệm tết nguyên đán Ất Mùi khu Chính Trang BGH+Khu CT
Thứ sáu

16/01

Sáng Cho trẻ trải nghiệm tết nguyên đán Ất Mùi khu Hải Thượng BGH+Khu HT
Chiều Cho trẻ trải nghiệm tết nguyên đán Ất Mùi khu Hải Thượng BGH+Khu HT
Thứ bảy

17/01

Sáng Cho trẻ trải nghiệm tết nguyên đán Ất Mùi khu Trung Thái BGH+Khu TT
Chiều Cho trẻ trải nghiệm tết nguyên đán Ất Mùi khu Trung Thái BGH+Khu TT
Chủ nhật 18/01 Sáng Hội nghị Tất niên Toàn trường

 

17/01 Chiều Tổng lao động VSMT Toàn trường

 

 

                                                                                                                          Hiệu trưởng

                                                           

                                                                                                                         Phạm Thị Yến