HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

Tháng Mười 10, 2023 9:33 sáng

Thực hiện công văn số 346/HDLT-PGDĐT-LĐLĐ ngày 16 tháng 09 năm 2023. Về việc hướng dẫn Tổ chức Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 2023-2024; căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị.

Chiều ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trường mầm non Nam Thái tổ chức Hội nghị “Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động” năm học 2023- 2024. Để đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị năm học 2022- 2023, đề ra phương hướng công tác năm 2023- 2024,  nhằm tiếp tục đẩy mạnh, phát huy quyền làm chủ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động (CBQL, GV, NV, NLĐ) trong việc quản lý và xây dựng đơn vị; Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Thủ trưởng cơ quan, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của CBQL, GV, NV, NLĐ trong cơ quan trong công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Hội nghị có sự tham gia của đầy đủ CBQL, GV, NV, NLĐ toàn trường.

Tại hội nghị CBQL, GV, NV, NLĐ đã được nghe các nội dung:

– Báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan năm học 2022-2023, phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024.

– Báo cáo tổng kết phong trào thi đua.

– Báo cáo công khai tài chính của nhà trường, của Công đoàn cơ sở.

– Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

– Thông qua các nội quy, quy chế.

Hội nghị đã lắng nghe các báo cáo năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024, bổ sung góp ý và các quy chế, nội quy đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng nghị quyết và đi đến quyết định thống nhất với các chỉ tiêu cụ thể, đồng thời phát động thi đua năm học 2023-2024.

Buổi hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện được sự đoàn kết, dân chủ và ý chí của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm xây dựng tập thể vững mạnh. Hứa hẹn năm học 2023-2024 với nhiều thành tựu tốt đẹp hơn nữa./.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị

doan chu tịc                        z4763386729909_210134cc52dd52343899ae163eca770c

ubnhd huyen                       chiénysthidaua

vannghehai thuong                      z4762095677363_b911c161ee01ce7abee0247a3c45e04f

văn nghe chinh trang                    van nghe khanh thuong

 

hieutruong                                 thongqua quy che

 

z4762095304291_fba2c8ab5112b6da493a8b3ab3574c90                                 z4763397010268_1f50482b6d915597ce8ceef0a5ca1c0b                z4763397025783_d18c0dc509227f23e3615fa68c4e989c                           z4763397008854_e656330d74d65569fc2ac7cf47ccec71