thời khóa biểu

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Sáng Thể dục kỹ năng Giáo dục âm nhạc Khám phá XH Tạo hình

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HÈ THÁNG 7/2015 Hoạt động Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3   Tuần 4   Đón trẻ   –         Trao đổi tình hình sức khỏe của bé. –         Tập thể…