LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 2 NĂM HỌC: : 2023– 2024 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 26/02 Sáng  Giao ban BGH. Kiểm tra VSATTP bếp…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 2 NĂM HỌC: : 2022 – 2023 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 19/02 Sáng Ổn định nề nếp trẻ sau…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 2 NĂM HỌC: : 2023 – 2024 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 12/02 Sáng Trực tết năm 2024 theo lịch

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 2 NĂM HỌC: : 2023 – 2024 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 05/02 Sáng Giao ban BGH BGH   Chiều Chuẩn…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 1 NĂM HỌC: : 2023– 2024 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 29/01 Sáng Họp giao ban Ban giám hiệu Xây dựng…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 1 NĂM HỌC: : 2023– 2024 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 22/01 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu,…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 1 NĂM HỌC: : 2023– 2024 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 08/01 Sáng Làm báo cáo thông kê học sinh…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 1 NĂM HỌC: : 2023 – 2024 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 01/01/2024 Sáng Nghỉ  Tết 01/01/2024 Toàn trường Chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 12

NĂM HỌC: : 2023 – 2024 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 25/12 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu, trưởng khu đầu tuần. – Rà soát hồ sơ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 12 NĂM HỌC: : 2022 – 2023 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 18/12 Sáng –  Họp giao ban Ban…