Lao động Ngày chủ nhật xanh

Tháng Mười Một 8, 2020 10:27 sáng

        Hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường đang là một trong những vấn đề cấp bánh của toàn xã hội, ô nhiễm môi trường dẫn đến biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng sảy ra nghiêm trọng và với tần xuất cao, những hậu quả do thời tiết nguy hiểm gây ra ngày một nặng nề. Việc tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường là vấn đề cấp bách của toàn xã hội nói chung và của ngành giáo dục nói riêng.

        Trong những năm học qua. Hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện lao động ngày Chủ nhật xanh của Huyện uỷ Nam Trực, được sự chỉ đạo sát sao của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực, Đảng uỷ xã Nam Thái. Ban giám hiệu trường Mầm non Nam Thái đã xây dưng kế hoạch thực hiện Ngày chủ nhật xanh, tổ chức triển khai, tuyên truyền quán triệt kế hoạch đến 100% các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, thường xuyên tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường đến các bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng, lồng ghép vào các hoạt động để giáo dục trẻ. Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác vệ sinh môi trường.

        Trong các buổi Lao động Ngày chủ nhật xanh các đồng chí cán bộ, giáo viên nhân viên làm việc tại khu, lớp mình. Khi có sự điều động phân công của nhà trường, cán bộ giáo viên các khu có sự hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như giáo viên, nhân viên các khu khác hỗ trợ lớp 5B2 lao động vệ sinh sau khi sảy ra sự cố chập điện; Giáo viên các khu hỗ trợ Khu Chính Trang, khu Khánh Thượng sau khi mưa lớn làm ngập lụt dài ngày. 

Cổ nhân đã dạy: “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”

Hay: “Chăm nhặt, chặt bị”; “Có công mai sắt, có ngày nên kim”

        Đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhưng và cấp bách, kịp thời. Với phương châm đó, cán bộ giáo viên, nhân viên trường mầm non Nam Thái tích cực thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch Ngày chủ nhật xanh, thường xuyên lao động vệ sinh, tạo cảnh quang môi trường Xanh, sạch, đẹp, an toàn, góp phần nhỏ vào công cuộc bảo vệ môi trường của toàn xã hội./.

        Dưới đây là một số hình ảnh Các khu lao động vệ sinh môi trường Ngày chủ nhật xanh 

123652910_2760284130910335_5534716798135683589_n

Khu Khánh Thượng

123710086_2760284647576950_2854180873910666621_n

Khu Chính Trang

123879905_2760284257576989_7451738539031229709_o

Khu Trung Thái