Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Năm học 2020-2021

Tháng Mười 16, 2020 9:43 sáng

Thực hiện Công văn hướng dẫn số 160/HDLT-PGD&ĐT-LĐLĐ ngày 21/9/2020 của phòng GD&ĐT Nam Trực và Liên đoàn lao động huyện Nam Trực , về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020 – 2021;
Căn cứ vào kết quả đã đạt được và đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học 2020 – 2021, trường  mầm non Nam Thái báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB,CC,VC năm học 2019 – 2020 :

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
  1. Thuận lợi:
   –  Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Huyện, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT Huyện, của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Nam Thái và Ban đại diện cha mẹ học sinh.    
          – Trường có Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy xã Nam Thái , Chi bộ đã lãnh đạo và chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường, trong đó Chi bộ luôn chú trọng đến quá trình thực hiện dân chủ tại đơn vị, thường xuyên đôn đốc kiểm tra hoạt động của chính quyền và các đoàn thể.
            – Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường đa số đều nhiệt tình, năng nổ trong mọi mặt hoạt động. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê luôn được phát huy mạnh mẽ.
            – Đội ngũ cán bộ quản lý của trường ngày càng trưởng thành hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm việc có kế hoạch, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy chế, đúng luật pháp của Nhà nước hiện hành.
               2. Khó khăn:
          Đội ngũ giáo viên không đồng đều về chất lượng, trường có nhiều GV trong độ tuổi sinh đẻ, nên trong năm học có nhiều GV nghỉ thai sản. Do đó cũng ảnh hưởng một phần đến chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của nhà trường.
  II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NQ HỘI NGHỊ CB,CC,VC NĂM HỌC 2019-2020.
  1. Công tác chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường.
  – Chi bộ nhà trường đã tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện kết luận số 65-KL/TW của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ.
  – Ban chi ủy, Chi bộ nhà trường tuyên truyền đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị trong Hội đồng sư phạm nhà trường.
  – Đầu năm học nhà trường kết hợp với Công đoàn đã triển khai tới toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường học tập Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 của Chính phủ về thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
  – Việc thực hiện dân chủ trong trường đã thể hiện sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong trường.
  – Ban chi uỷ, Chi bộ và Đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện dân chủ tại trường, nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê bình. Ban chi uỷ, Chi bộ luôn chỉ đạo chi bộ thực hiện các quy định phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới phương thức và hoạt động của Chi bộ. Thực hiện dân chủ trong quy hoạch, bố trí cán bộ, trong sinh hoạt Đảng, lắng nghe các ý kiến đóng góp của quần chúng về xây dựng tổ chức Đảng, góp ý cho cán bộ, Đảng viên.
  – Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động của trường, cụ thể hoá các Quy chế, quy định và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ và kế hoạch nhiệm vụ năm học trong nhà trường.
  – Các tổ chức, đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của trường; phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên; tạo môi trường làm việc trong sáng, lành mạnh.
 2. 2. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ.

– Năm học 2019- 2020 trường mầm non Nam Thái có 20 nhóm lớp, trong đó có 6 nhóm nhà trẻ và 14 lớp mẫu giáo. Huy động được 495 cháu trong địa bàn ra lớp ( 8 cháu đến học trái tuyến) nhà trẻ có 131 cháu ra lớp đạt 49,4% dân số độ tuổi, mẫu giáo có 364 cháu ( ra lớp đạt 100% dân số độ tuổi.)

 1. 3. Chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

3.1 Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ

– Trong năm học nhà trường đã không để xảy ra mất an toàn về thể chất đối với trẻ và được UBND huyện cấp giấy công nhận trường học an toàn về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ

– Nhà trường đã kết hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ định kỳ 3 lần/năm, phối hợp với trạm y tế giám sát dịch bệnh, VSATTP, vệ sinh môi trường, cho các cháu uống Vitamin A và tiêm chủng, uống thuốc giun theo định kỳ.

– Các cháu học tại trường: 495 cháu được cân đo, khám sức khoẻ và theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trưởng trong đó:

+ Cân nặng bình thường có 481 cháu đạt 97%.

+ Trẻ thừa cân so với độ tuổi có 2 cháu đạt 0,5%

        + Suy dinh dưỡng  12 cháu = 2,5%

– Trường Mầm Non Nam Thái có tổng số bếp ăn là 4, đã huy động được 487/495 cháu ăn bán trú đạt 98,3 % so với trẻ đến trường. Trong đó :

                  + Nhà trẻ:    123/131     = 94,6 %

                  + Mẫu giáo: 364/364 = 100%

– Trong năm học VSATTP được đảm bảo

3.2. Công tác giáo dục

– 100% các nhóm lớp thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn theo quy định

– Chất lượng các lĩnh vực phát triển của trẻ đạt 85% -90% kết quả mong

đợi

4 Công tác phát triển đội ngũ

Tổng số CBGVNV nhà trường tại thời điểm tháng 7 = 45 đ/c. Trong đó:

        – BGH = 4 đ/c, Hiệu trưởng = 1đ/c, Phó hiệu trưởng = 3 đ/c

      – Giáo viên = 33 đ/c.

      + Giáo viên mẫu giáo = 22 đ/c

      + Giáo viên nhà trẻ = 11 đ/c 

        – Nhân viên bảo vệ = 4

      – Nhân viên nấu ăn = 4*

      – Giáo viên = 37 đ/c. Trong đó

      + Giáo viên mẫu giáo = 24 đ/c

      + Giáo viên nhà trẻ = 13 đ/c 

       – Trình độ đào tạo của cán bộ giáo viên

      + Trình độ Đại học = 23/41 = 56%

      + Trình độ Cao đẳng = 9/41 = 22%

      + Trình độ Trung cấp = 8/41 = 19,5%

      + Chưa qua đào tạo = 1/41 = 2,5%

 1. 5. Cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng đồ chơi;

– Tổng diện tích của nhà trường là 7.525m2 khu Trung Thái là 2536 m2, khu Hải Thượng là 1225 m2, khu Chính Trang là 1764m2  , khu Trung Khánh là  2000 m2

       – Tổng số phòng học 20/20 ,phòng chức năng gồm 12 phòng.

        – Tổng kinh phí xã hội hóa từ phụ huynh học sinh là 259.950.000đ. Trong đó đã làm:

     + Miền Nam Thái: Đổ bê tông mở rộng sân chơi khu Khánh Thượng, xây nhà kho phía sau cho 3 lớp 3 tuổi, mua ti vi cho 11 nhóm lớp + lắp hệ thống mạng, sửa chữa đồ chơi ngoài trời. Làm hàng dậu, lát gạch hoa 1 phòng học và 60m2 hành lang khu Chính Trang

     + Miền Nam Phúc: 2 lát gạch hoa 4 phòng học và 70m2 hành lang. làm hàng dậu cổng và tường bao khu TrungThái

     + Phòng GD&ĐT đầu tư công trình đổ bê tông, xây khuân viên đường vào cổng trường với tổng kinh phí là 437.000.000 đ.Cấp trang thiết bị: tủ ô = 26 cái, tủ nội vụ các nhóm lớp = 7 cái, bảng từ = 2 cái với tổng  giá tiền là 99.900.00

 1. Công tác chăm lo đời sống và việc thực hiện chính sách XH:
  Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức triển khai Hội nghị CB,CC,VC, đồng thời XD quy chế thực hiện cam kết phối hợp giữa BCH Công đoàn với BGH nhà trường để tổ chức quán triệt, giám sát và thực hiện tốt QCDC.
  Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đều hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ của năm học đã đề ra, toàn trường không có biểu hiện vi phạm làm sai và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
  Tham gia và thực hiện giám sát các chế độ chính sách, công tác khen thưởng, nâng lương được thực hiện đúng kỳ hạn, việc giám sát các chế độ chính sách của học sinh kịp thời theo quy định.
  Công đoàn phối hợp chặt chẽ với BGH cùng Ban TTND thực hiện việc kiểm tra, giám sát và kiến nghị về những chính sách hiện hành đối với nhà giáo và người lao động, chăm lo và tự chăm lo đời sống cho CB,GV,NV qua các hình thức phát động tăng gia cải thiện đời sống, tổ chức thi đua, hoàn thành nhiệm vụ công tác, áp dụng vào các hình thức khen thưởng cụ thể trên thành tích lao động, chú trọng công tác động viên, bồi dưỡng đoàn viên vào các ngày lễ lớn như ; 20/11, Têt Nguyên đán ,8/3; …..
  Công tác kiểm tra bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động luôn được chú trọng và được coi là nhiệm vụ trọng tâm của quá trình chỉ đạo công tác chung của nhà trường.
  Công tác XD và phát triển Đảng trong nhà trường được chú trọng, trong năm học đã giới thiệu được 01 đoàn viên ưu tú đề nghị cấp trên kết nạp vào Đảng.
  7. Quá trình triển khai thực hiện quy chế dân chủ.
  – BGH đã xây dựng kế hoạch và có quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo trong nhà trường về công tác thực hiện Quy chế dân chủ, các cuộc vận động và các phong trào của cấp trên, đã phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo của nhà trường.
  – Các chủ chương chính sách của Đảng, nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường như Luật GD, Điều lệ trường MN và các văn bản khác có liên quan đến GD và tài chính, các Chỉ thị Nghị quyết của các cấp: Chi bộ Đảng, chế độ chính sách của Nhà nước. Kế hoạch năm học, nội quy quy chế đối với CB,CC,VC và học sinh, quy trình chỉ đạo nhiệm vụ năm học, quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ hàng tháng, hàng kỳ, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, chuyển ngạch, đề bạt, thực hiện quy trình nguồn cán bộ, đánh giá xếp loại CB,CC,VC cuối năm, kết quả giải quyết các ý kiến… đều được nhà trường thực hiện công khai, nên đã tạo được sự an tâm, phấn khởi, tin tưởng của CB,GV,NV đối với cấp ủy, chính quyền trong nhà trường.
  – Công tác tài chính, tài sản được sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, có trọng điểm, có kế hoạch đúng nguyên tắc tài chính, không có tình trạng lãng phí, tiết kiệm được nguồn vốn (kể cả nguồn vốn tự nguyện đóng góp của PH, các cá nhân… để hỗ trợ cho nhà trường trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ đảm bảo chất lượng, thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai tài chính 2 lần/năm (cuối học kỳ I và cuối năm học).
  – Quyền làm chủ của CB,GV,NV được tôn trọng và phát huy, CB,GV,NV có ý thức và trách nhiệm cao hơn trong việc đóng góp ý kiến cho lãnh đạo, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, công tác kiểm tra, giám sát, động viên, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ năm học của GV,NV và lãnh đạo được duy trì một cách thường xuyên, nên đã ngăn chặn được các biểu hiện tiêu cực, cửa quyền, gây bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ và các hành vi vi phạm dân chủ, kỷ cương trong nhà trường.
  – Công tác thanh tra, giám sát của Ban TTND và CB,GV,NV được thực hiện thường xuyên như: Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng, hàng năm của đơn vị; việc sử dụng kinh phí, các khoản chi tiêu nội bộ, việc thực hiện các nội quy, quy chế của đơn vị; việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của CB,CC,VC, giải quyết các đơn thư trong đơn vị được thực hiện kịp thời và đúng quy định…..
  – Công tác quản lý được đổi mới, chế độ sinh hoạt định kỳ được duy trì một cách thường xuyên có hiệu quả như: Họp hội đồng sư phạm (1 tháng/lần), sinh hoạt các tổ chuyên môn 2 lần/tháng.

– Kỷ luật lao động,  nền nếp, kỷ cương trong nhà trường được duy trì tốt, mất đoàn kết nội bộ
– Trường có Quy chế và các hình thức để cán bộ, giáo viên, nhân viên được bàn bạc, tham gia ý kiến vào các chủ trương và nhiệm vụ công tác của trường. Kết quả ý kiến đóng góp đã được xem xét, cân nhắc để Hiệu trưởng quyết định.
– Trường xác định rõ trách nhiệm và tổ chức tốt việc tiếp dân và phụ huynh, Ban Thanh tra của trường luôn sẵn sàng giải quyết mọi ý kiến, kiến nghị và trả lời thắc mắc của cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhân dân và phụ huynh khi có khiếu nại trong đơn vị trường.
– Nhà trường cũng xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo trường, hàng năm thông qua Hội nghị cán bộ công chức, lãnh đạo trường báo cáo công việc trước cán bộ, giáo viên, nhân viên và tổ chức để cán bộ, giáo viên, nhân viên góp ý kiến, đánh giá, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp.
8. Phong trào thi đua:
Nhà trường đã  triển khai và hiệu quả có hiệu quả  trong phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”  “; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”;  để thực hiện, phấn đấu XD cơ sở GDMN chuyên nghiệp, có nhiều nhà giáo phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; hưởng ứng phong trào xây dựng khung cảnh sư phạm sáng xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, “Tạo môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”, trưng bày sản phẩm của trẻ, tổ chức “Hội thi làm đồ dùng đồ chơi mang tính hiệu quả, thiết thực” trẻ mầm non được sử dụng lâu, bền bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường; gắn với việc đổi mới phương thức GD, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của CBQL,GV,NV và học sinh tại đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực rõ nét về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ trong năm học.
Dựa trên các tiêu chí thi đua của PGD&ĐT, các phong trào thi đua trong năm học của nhà trường, nhà trường đã xây dựng các tiêu chí thi đua sát thực, dựa trên tinh thần dân chủ thảo luận để XD bàn bạc về các tiêu chí thi đua trong năm học .Có 100% CBQL,GV,NV trong trường đã đăng ký thi đua các cấp, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kết quả trong năm học các tiêu chí thi đua đặt ra cơ bản đã đạt được theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong năm học 2019 – 2020 nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, có 1 CBGV được UBND tỉnh tặng Bằng khen, có 2 CBGV được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen, có 7 CBGV được UBND huyện tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”,  có 27  CBGV được UBND huyện tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, có 3 CBGV được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

 1. Đánh giá chung:
  Năm học 2019 – 2020 trường MN Nam Thái đã hoàn thành tương đối tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. BGH và Công đoàn trường đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động CB,GV,NV thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ. Bên cạnh đó còn tích cực thực hiện QCDC, thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống, tinh thần cho CB,GV,NV và người lao động. BGH phối hợp với BCHCĐ và các đoàn thể trong nhà trường để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cơ bản của năm học và chương trình hành động của Hội nghị CC,VC năm học 2019 – 2020 đã đề ra.
  Tuy nhiên trong quá trình hoạt động vẫn tồn tại những hạn chế và vướng mắc như:

– Kinh phí hoạt động của nhà trường còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu XD cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học do vậy cũng ảnh hưởng đến các hoạt động phong trào của nhà trường khi triển khai
– Ban thanh tra nhân của nhà trường có hoạt động, nhưng chưa được thường xuyên, việc kiểm tra giám sát đôi lúc còn lúng túng và chưa phát huy đúng vai trò trách nhiệm.
– Trong nhà trường vẫn còn một số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các buổi họp còn ngại tham gia đóng góp ý kiến. Ngoài ra trường vẫn còn một số cán bộ, giáo viên, nhân viên còn chưa tích cực trong việc thực hiện Quy chế dân chủ.
2. Nguyên nhân:
– Một số tổ chức, đoàn thể trong nhà trường đôi lúc còn chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong quá trình vận động và giám sát tại cơ sở. Việc sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng đối với các điển hình tiên tiến đôi lúc còn hình thức và chậm.
– Trong đơn vị vẫn còn một số ít cán bộ, giáo viên, nhân viên còn chưa tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường, trong các hội nghị họp còn chưa mạnh dạn và ngại tham gia đóng góp ý kiến.
– Một số thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và Ban thanh tra nhân dân còn chưa mạnh dạn, chưa dứt điểm và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết những vấn đề nhạy cảm trong đơn vị.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2020 – 2021.
1. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ.

Bám sát theo kế hoạch phát triển năm học đã phê duyệt với Phòng GD&ĐT trong năm học là 19 nhóm lớp. Trong đó; 5 nhóm nhà trẻ, 14 lớp mẫu giáo với tổng số trẻ huy động ra lớp là 467 trẻ.

     – Đảm bảo định mức số trẻ trên lớp, nhóm trẻ

     2.. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

      – Tăng tỷ lệ nuôi ăn bán trú: Nhà trẻ và mẫu giáo nuôi ăn bán trú đạt tỷ lệ tối thiểu 97% trở lên. Đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của trẻ ở trường mầm non theo quy định.

– Toàn trường có 467 cháu ra lớp, huy động là 460 trẻ /467 trẻ = 98,5% trong đó:

           + Nhà trẻ huy động 103 trẻ ăn bán trú /110 trẻ ra lớp

           -100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng về chiều cao và câng nặng. Phấn đấu khống chế, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi xuống dưới 3%,khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì.

          -Toàn trường có 467 cháu ra lớp, phấn đấu trẻ cân nặng bình thường là 455 trẻ /467 trẻ = 97,4%

          – 100% các nhóm lớp thực hiện đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN sửa đổi.

        – Chất lượng các hoạt động đạt:

       + Nhà trẻ đạt từ 85% trở lên

       + Mẫu giáo đạt 95% trở lên

 

 1. Phát triển đội ngũ CBQL, GV, NV
 2. Chỉ tiêu

      – Thực hiện đủ CBGV theo chỉ tiêu UBND huyện giao: 2 giáo viên/nhóm lớp

      – Nhà trường ký hợp đồng 4 nhân viên nuôi dưỡng

      – Đủ  CBQL theo quy định trường hạng 1.

      – Trong năm học phấn đấu kết nạp từ 1-2 đồng chí quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, 2-3 đồng chí ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng do cấp trên tổ chức.

      – Tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí tham gia các lớp học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

      – 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ Sư phạm mầm non chuẩn và trên chuẩn; trong đó trình độ trên chuẩn đạt 81%

     – Quản lý thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với CBQL, giáo viên và nhân viên.

     – 100% quản lý, 80% giáo viên biết sử dụng thành thạo công nghệ thông tin;

     – 100% cán bộ, giáo viên thực hiện tốt đánh giá chuẩn nghề nghiệp.

      – 100% cán bộ giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo công văn hướng dẫn của cấp trên

 1. Công tác chăm lo đời sống và thực hiện chính sách XH
  Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động CB,GV,NV nâng cao giác ngộ chính trị, thực hiện tốt các chủ chương chính sách của Đảng, nhà nước, các nội quy, quy định, quy chế của nhành và nhà trường đề ra. Bồi dưỡng nhận thức về mối liên hệ đoàn kết nhất trí cao giữa các thành viên trong nhà trường, xây dựng thành một khối thống nhất ý chí, hành động để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đặt ra. Tổ chức các hoạt động phong trào thiết thực để chào mừng và kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm. Nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, coi trọng chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ là mũi nhọn, là mục tiêu hàng đầu, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành đã đề ra trong giai đoạn mới.
            Tích cực tham gia góp ý XD các văn bản, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp của nhà giáo và người lao động. Tổ chức và thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ, quyên góp xã hội, từ thiện… Chăm lo đời sống cho CB,CC,VC và người lao động trong đơn vị.
            BGH nhà trường phối hợp BCHCĐ đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, nuôi tôt” và các các cuộc vận động của ngành đã phát động. Chú trọng việc XD, phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới, các điểm hình tiên tiến, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.
  5. Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường:
            Tiếp tục cụ thể hóa và hoàn thiện QCDC cơ sở và vận dụng phù hợp với thực tế của đơn vị trong năm học 2020 – 2021.
            Phát huy vai trò của BCHCĐ trong việc tuyên truyền, vận động Đoàn viên và người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy hoạt động của Ban TTND với vai trò giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CC,VC và người lao động năm học 2020 – 2021 thực hiện theo nguyên tắc “Được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra”.
  6. Phong trào thi đua:

     –  Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT- TW ngày 15/5/ 2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong GDMN. Nâng cao nề nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong các cơ sở GDMN.

-Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, đưa nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên trong Nhà trường.

   * Chỉ tiêu phấn đấu
       – Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”

      – Trường đạt “Tập thể Lao động Xuất sắc”

      – Công đoàn đạt “Công đoàn vững mạnh Xuất sắc ”

      – Tổ mẫu giáo đạt “Tập thể lao động tiên tiến”

      – Tổ nhà trẻ đạt “Tập thể lao động tiên tiến”

      – 1 CBGV được UBND tỉnh tặng bằng khen

      – 6/36 CBGV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

      – 30/36 CBGV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

      – 3/36 CBGV được UBND huyện tặng giấy khen

IV. Những kiến nghị và đề xuất:
– Kiến nghị với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nam Thái quan tâm hơn nữa đến bậc học mầm non.
   – Phòng GD&ĐT Nam Trực tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt để nhà trường triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị CC,VC và người lao động trong năm học 2020 – 2021.
            – Tăng cường các hội nghị, hội thảo về chuyên đề xây dựng và thực hiện QCDC tại cơ sở để các nhà trường được đi tập huấn. Đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở được đi giao lưu, học tập tại các đơn vị điển hình tiên tiến trong và ngoài Huyện, Thành phố.
Trên đây là báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị CC,VC và người lao động năm học 2019 – 2020 và phương hướng thực hiện các nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường mầm non nam Thái. Nhà trường rất mong được nhận sự quan tâm và đóng góp ý kiến của lãnh đạo các cấp và các ý kiến đóng góp xây dựng của CB,GV,NV trong trường, để nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của năm học đã đề ra./.
    Hội nghị cũng đã biểu quyết nhất trí một số quy chế nội bộ của nhà trường như: quy chế Chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động chuyên môn, Quy chế thi đua khen thưởng…

Cũng trong hội nghị 100% các đ/c Cán bộ, giáo viên, nhân viên ký giao ước thi đua.

Hội nghị cũng dành thời gia để đánh giá tình hình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2019 – 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ và bầu ra Ban thanh tra nhân dân năm học 2020 – 2021 gồm 4 đ/c.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị

 

7e8623f9b3e94db714f8
Hội nghị trù bị bầu ra đoàn chủ tịch điều hành hội nghị và ban thư ký.
4d0b0313e803165d4f12

337fa55c4e4cb012e95d

5df81fed8ffd71a328ecHội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường mầm non Nam Thái đã diên ra và thành công tốt đẹp./.

Nguồn Ban giám hiệu