Bài viết tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tháng Hai 23, 2021 9:53 sáng

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, để bản bảo sức khoẻ cho bản thân mình, cho gia đình, cho cộng đồng và  các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Các đ/c giáo viên chủ nhiệm kiểm tra xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn… báo cho trưởng khu lập danh sách đề nghị để nhà trường bổ sung.

  • Hàng ngày vệ sinh, lau nhà, lau rửa đồ dùng đồ chơi, mọi trang thiết bị trong lớp.
  • Nhắc phụ huynh và trẻ đeo khẩu trang cho haocj sinh.
  • Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng phòng dịch Covid – 19. Chú ý dạy trẻ biết thông điệp 5K (Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập; Khai báo y tế).
  • 118443969_1183681432008041_5192991531196602537_n
  • Hàng ngày trước 8 giờ báo số học sinh để nhà trường làm báo cáo sức khoẻ (báo cáo với trưởng khu và nhà trường Nếu có trẻ ho, sốt, có biểu hiện bất thường về sức khoẻ).
  • Các khu chuẩn bị nước rửa tay trong cổng trường, làm bảng THÔNG BÁO đề nghị phụ huynh đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào trường)

Nam Thái ngày 03 tháng 02 năm 2020

T/M NHÀ TRƯỜNG