LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 5

Tháng Năm 4, 2021 8:10 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 5

NĂM HỌC: : 2020– 2021

Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện
Thứ hai

03/5

Sáng  Nghỉ Toàn trường

 

Chiều Nghỉ Toàn trường

 

Thứ ba

04/5

Sáng Họp giao ban BGH BGH
Chiều Khóa sổ tài chính tháng 4 BGH +KT +TQ
Thứ tư

05/5

Sáng Kiểm tra nề nếp  khu Trung Thái HT
Chiều  Duyệt Kh Khổi MG 3 T BGH
Thứ năm

06/5

Sáng Duyệt Kh Khổi MG 4T BGH
Chiều  Duyệt KH nhóm 24-36 tháng BGH
Thứ sáu

07/5

Sáng Xây dựng nội dung Sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng HT
Chiều  Duyệt Kh Khổi MG 5 T BGH
Thứ bảy

08/5

Sáng Sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng  

Toàn trường

 

Chiều Sinh hoạt chuyên môn

 

                                                       Hiệu trưởng

                                                          

                                                                                     Phạm Thị Yến