LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 4

Tháng Tư 19, 2021 9:33 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 4

NĂM HỌC: : 2020 – 2021

Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện
Thứ hai

19/4

Sáng Giao ban BGH đầu tuần

Kiểm tra nề nếp TDBS Khu Trung Thái

BGH

+TK

Chiều Duyệt KH khối MG 5T BGH

 

Thứ ba

20/4

Sáng Dự giờ, kiểm tra nề nếp nhóm 24-36 tháng A1 HT
Chiều Duyệt KH nhóm nhà trẻ 24-36 tháng BGH
Thứ 4

21/4

  Nghi Giỗ Tổ Hùng Vương Toàn trường

 

Thứ năm

22/4

Sáng  Tổng hợp số liệu làm báo cáo thống kê tháng 4 BGH
Chiều  Tổng hợp số liệu làm báo cáo thống kê tháng 4  HT
Thứ sáu

23/4

Sáng  Dự giờ, kiểm tra nề nếp lớp 4TB1 HT
Chiều Duyệt KH khối 4T BGH
Thứ bảy

24/4

Sáng   Sinh hoạt chuyên môn  

Toàn trường

 

Chiều Sinh hoạt chuyên môn

 

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG                                                                               

                                                                                     

                                                                                                         Phạm Thị Yến