LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 4

Tháng Tư 12, 2021 8:31 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 4

NĂM HỌC: : 2020 – 2021

Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện
Thứ hai

12/04

Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu, trưởng khu

đầu tuần.

– Kiểm tra môi trường ngoài lớp học khu CT

BGH+TK

 

Chiều Duyệt KH khối MG 4T BGH
Thứ ba

13/4

Sáng Dự giờ, kiểm tra nề nếp lớp 4TB1 HT

 

Chiều Duyệt KH khối MG 5T BGH

 

Thứ tư

14/4

Sáng Kiểm tra nề nếp lớp 4TA2,5ª2 HT

 

Chiều Duyệt KH khối MG 5T BGH
Thứ năm

15/4

Sáng Kiểm tra HSSS tài chính HT+KT+TQ
Chiều Duyệt KH khối MG 3T BGH
Thứ sáu

16/4

Sáng Dự giờ, kiểm tra nề nếp lớp 3TB HT

 

Chiều  Duyệt KH khối MG 3T BGH
Thứ bảy

17/4

Sáng Dạy thêm thứ 7  

Toàn trường

 

Chiều Dạy thêm thứ 7

                                                                                                           Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                        Phạm Thị Yến