Tập huấn chuyên môn Quan sát đánh giá trẻ mầm non

Tháng Năm 7, 2018 5:22 chiều

Thực hiện công văn số 104/PGD ĐT/GDMN ngày 26/4/2018 về việc tập huấn chuyên môn Quan sát đánh giá trẻ mầm non của Phòng giáo dục đào tạo tổ chức tại trường Mầm non Nam Hồng ngày 03/5/2018. Trường MN Nam Thái cử 02 đ/c cán bộ giáo viên tham gia. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục đào tạo Huyện Nam Trực về việc tổ chức tập huấn chuyên môn Quan sát đánh giá trẻ mầm non. Ngày 05/5/2018 trường MN Nam Thái tổ chức triển khai những nội dung đã tập huấn đến toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Dưới đây làm một số hình ảnh về buổi tập huấn.

32089848_2053089831629772_1985742438127370240_n

32086374_2053089708296451_2278197189492604928_n

31959425_2053089894963099_4851044520063664128_n - Copy

 

31958151_2053089631629792_5992274981956878336_n - Copy

 

31950275_2053089771629778_7378559986948898816_n - Copy31958151_2053089631629792_5992274981956878336_n 31961301_2053089904963098_5436269853214244864_n       32095468_2053089881629767_6890068132031889408_n 32105699_2053089854963103_8310307877155766272_n    31952446_2053089848296437_90020594673778688_n - Copy 31956486_2053089721629783_6991103565473251328_n - Copy 31957175_2053089614963127_5538231723986255872_n - Copy  31949463_2053089928296429_2033068901805326336_n - Copy32073539_2053089601629795_4461225046236463104_n31959685_2053089838296438_7753823374228324352_n - Copy31956486_2053089721629783_6991103565473251328_n

31956486_2053089721629783_6991103565473251328_n31967955_2053089531629802_5517749428678557696_n31961901_2053089741629781_7147847834300055552_n