HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2018

Tháng Ba 26, 2018 9:33 sáng

   29547315_2031822567089832_1369486314_n

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 12/3/2018 của UBND Huyện Nam Trực, Thực hiện công văn 57/PGD&ĐT ngày 14/3/2018 của Phòng GD&ĐT Nam Trực về việc giao chỉ tiêu hiến máu cho các đơn vị. Trường Mầm non Nam Thái được giao 06 chỉ tiêu, sau khi họp hội đồng giáo viên để tuyên truyền về công tác hiến máu tình nguyện, nhà trường đã có được 10 đồng chí đăng ký trong đó có

     01 đ/c là Hiệu trưởng

     01 đ/c là Phó hiệu trưởng

     01 đ/c là Chủ tịch công đoàn

     07 đ/c là giáo viên.

Ngày 25/3 các tình nguyện viên Trường Mầm non Nam Thái với  tấm lòng nhân đạo cao cả: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” đã có mặt tại Nhà văn hóa trung tâm Huyện Nam Trực để hiến máu.

29341608_2031821683756587_541924105_n

Qua kiểm tra sức khỏe sàng lọc 5/10 tình nguyện viên đã được tham gia hiến máu.

29546980_2031822450423177_1194291470_n

29138744_2031822373756518_1638051879_n

29550614_2031822183756537_1426184668_n

 

 

 29547347_2031822297089859_1167945285_n29138639_2031822223756533_663398985_n

 

29138507_2031821697089919_119019340_n

   29138868_2031821537089935_836806142_n

    Nghĩa cử cao đẹp của các đồng chí tình nguyện viên đã thể hiện truyền thống tốt đẹp “Thương người như thể thương thân” của dân tộc. Thay mặt cho Ban giám hiệu cùng toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, trân trọng cảm ơn các đồng chí tình nguyện viên./.

Nguồn Ban Giám Hiệu