Cơ cấu tổ chức Trường Mn Nam Thái

Tháng Chín 14, 2018 9:52 sáng
CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG MN NAM THÁI
CHI BỘ
TT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ SĐT
1 Đào Văn Khánh Bí thư 1256051664
2 Nguyễn Thị Tâm Đảng viên 2158555794
3 Đỗ Thị Mỳ Đảng viên 869185683
4 Nguyễn Thị Lụa Đảng viên 1234952432
       
BAN GIÁM HIỆU
TT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ SĐT
1 Đào Văn Khánh Hiệu trưởng 1256051664
2 Nguyễn Thị Tâm Phó hiệu trưởng 2158555794
       
TỔ MẪU GIÁO
TT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ SĐT
1 Tạ Thị Thảo Tổ trưởng – GV2 lớp 5 tuổi B 1256051664
2 Nguyễn Thị Nhã Tổ phó – GV 1 lớp 5 tuổi B 1687193302
3 Vũ Thị Nga GV 1 lớp 5 tuổi A 949233547
4 Đỗ Thị Mỳ GV 2 lớp 5 tuổi A 869185683
5 Đoàn Thị  Nguyên GVCN lớp 4 tuổi A 1278445756
6 Đỗ Thị Là GVCN lớp 4 tuổi B 915465436
7 Nguyễn Thị Mai GVCN lớp 4 tuổi C 964898229
8 Nguyễn Thị Hằng GVCN lớp 3 tuổi A 943292155
9 Nguyễn Thị Yến GVphụ lớp 3 tuổi A  
10 Nguyễn Thị Thoa GVCN lớp 3 tuổi B 946296275
       
TỔ NHÀ TRẺ
TT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ SĐT
1 Nguyễn Thị Hương Tổ trưởng – GV 1 nhóm 24 – 36 tháng A 1525136537
2 Nguyễn Thị Lụa Tổ phó – GV 1 nhóm 24 – 36 tháng C 1234952432
3 Nguyễn Thị Nhật GV 2 nhóm 24 – 36 tháng A 942033230
4 Trần Thị Hoa GV 1 nhóm 24 – 36 tháng B 1673781664
5 Trần Thị Thảo Phụ NT khu 2 1678127992
       
TỔ NUÔI
TT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ SĐT
1 Vũ Thị Loan Tổ trưởng – Nhà bếp khu 2 946433173
2 Vũ Thị Thơm  Nhà bếp khu 1 966544188
3 Nguyễn Thị Hằng Nhà bếp khu 2 1279586664