CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 90

  PHÒNG GD  –  ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG MNNAM THÁI   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 02/QĐ-MNNT Nam Trực, ngày 08 tháng 01 năm 2022
z3495736136662_8fde64b8161636f15286d9ba8e09e6c0

Vui tết thiếu nhi 01/6

Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của hàng triệu thiếu niên, nhi đồng trong cả nước hướng về ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Trường MN Nam Thái phối hợp với Hội…
z3331345793856_6ef0dfe136dc1adc7069d199d842f21b

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                                                                                            BIỂU 1 TRƯỜNG MN NAM THÁI THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2021-2022 STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo I Chất lượng nuôi dưỡng chăm…