LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 6 NĂM HỌC: : 2021 – 2022 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 30/ 5 Sáng – Họp giao ban Ban…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 5 NĂM HỌC: : 2021 – 2022 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 23/05 Sáng –  Họp giao ban Ban giám…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 5

Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 16/ 5 Sáng  Chấm SKKN năm học 2021-2022 Hội đồng…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM HỌC: : 2021-2022   Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 0905 Sáng –  Họp giao ban Ban…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 5 NĂM HỌC: : 2021– 2022 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 02/5 Sáng  Nghỉ Toàn trường   Chiều Nghỉ Toàn…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM HỌC: : 2021 – 2022 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 25/4 Sáng –  Họp giao ban Ban…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 4 NĂM HỌC: : 2021 – 2022 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 18/4 Sáng Hội nghị tập thể lành…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 4 NĂM HỌC: : 2021 – 2022 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 12/04 Sáng –  Họp quản lý HT  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 3 NĂM HỌC: : 2021– 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 28/02 Sáng –  Họp giao ban Ban giám…

LICHJ CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 2 NĂM HỌC: : 2021 – 2022 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 21/02 Sáng –  Họp giao ban Ban giám…