LICHJ CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 1 NĂM HỌC: : 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 18/01 Sáng Họp giao ban Ban giám hiệu Kiểm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 1 NĂM HỌC: : 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 11/01 Sáng Họp giao ban Ban giám hiệu,…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 1 NĂM HỌC: 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 28/12 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu,…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 12 NĂM HỌC: 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 21/12 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu,…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 12 NĂM HỌC: 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 14/12 Sáng –  Họp giao ban Ban giám hiệu,…
hinh-anhlct-20170410093633

Lịch công tác tuần 2 tháng 12/2020

Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 7/12 Sáng Rà soát hoàn thiện các tiêu chuẩn KĐCLGD, trường XSĐAT Toàn trường Chiều Tập huấn Vệ sinh an toàn thực phẩm BGH+…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 12 NĂM HỌC: 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 30/11 Sáng Họp giao ban BGH BGH Chiều Rà…

LICH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 11 NĂM HỌC: : 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 23/11 Sáng Họp giao ban Ban giám hiệu,…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 11                                          NĂM HỌC: : 2020 – 2021  Thứ / ngày tháng                               Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 16/11 Sáng –  Họp giao…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 11 NĂM HỌC: : 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 09/11 Sáng Kiểm tra môi trường học tập…