hinh-anhlct-20170410093633

Lịch công tác tuần từ 24/9 – 29/9/2018

        PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC         TRƯỜNG MN NAM THÁI   LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 24/9/2018 – 29/9/2018 Thời gian Sáng Chiều Thứ 2 24/9/2018   Giao ban Tổ chức…
hinh-anhlct-20170410093633

Lịch công tác tuần từ 16/4 – 21/4/2018

       PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC        TRƯỜNG MN NAM THÁI   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 2 TỪ NGÀY 16/4/2018 – 21/4/2018 Thời gian Sáng Chiều Thứ 2 16/4/2018   Giao ban   Thực hiện chuyên môn