LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 5 NĂM HỌC: : 2020– 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 03/5 Sáng  Nghỉ Toàn trường   Chiều Nghỉ Toàn trường  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 THÁNG 4 NĂM HỌC: : 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 26/4 Sáng –  Họp giao ban Ban giám…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM HỌC: : 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 19/4 Sáng Giao ban BGH đầu tuần Kiểm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 4 NĂM HỌC: : 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 12/04 Sáng –  Họp giao ban…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 4 NĂM HỌC: : 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 05/4 Sáng Họp giao ban Ban giám hiệu Kiểm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 4 NĂM HỌC: : 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 29/3 Sáng –  Họp giao ban Ban…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 3 NĂM HỌC: : 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 22/3 Sáng Họp giao ban Ban giám hiệu Kiểm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 3 NĂM HỌC: : 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 15/3 Sáng Họp giao ban Ban giám hiệu Kiểm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 3 NĂM HỌC: : 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 08/03 Sáng Họp giao ban Ban giám hiệu Kiểm…

LICH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 3 NĂM HỌC: : 2020 – 2021 Thứ / ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Thứ hai 01/03 Sáng Họp giao ban Ban giám hiệu Kiểm…